Wczesna ablacja migotania przedsionków u pacjentów z kardiomiopatią przerostową – FALCON trial

Badanie FALCON Study - Wczesna Ablacja Migotania Przedsionków u Pacjentów z Kardiomiopatią Przerostową jest badaniem IV fazy, zaprojektowanym jako badanie dwustopniowe: 1. obserwacyjne z interwencją diagnostyczną, 2. randomizowane kontrolowane z…

Czytaj dalejWczesna ablacja migotania przedsionków u pacjentów z kardiomiopatią przerostową – FALCON trial

Badanie kliniczne randomizowane, otwarte, oceniające skuteczność przeciwmiażdżycową wybranych leków przeciwcukrzycowych u chorych z chorobą wieńcową i stanem przedcukrzycowym. CASCADES trial.

Choroba wieńcowa jest najczęstszą pojedynczą przyczyną wszystkich zgonów w Polscei w krajach rozwiniętych. Według danych z 2019 r. liczba pacjentów z rozpoznaną chorobą wieńcową wynosiła w Polsce ponad 2,5 mln…

Czytaj dalejBadanie kliniczne randomizowane, otwarte, oceniające skuteczność przeciwmiażdżycową wybranych leków przeciwcukrzycowych u chorych z chorobą wieńcową i stanem przedcukrzycowym. CASCADES trial.