Europejski Korespondent – EuCo

Wsparcie ECRIN jest w dużej mierze koordynowane przez Europejskich Korespondentów (EuCos). To właśnie ci krajowi eksperci ds. badań klinicznych oraz ich metodologii pracują bezpośrednio w każdym z krajów członkowskich i krajów mających status obserwatora. To właśnie oni stanowią podstawę wyjątkowej zdolności organizacji do skutecznej pracy ponad granicami.