Wczesna ablacja migotania przedsionków u pacjentów z kardiomiopatią przerostową – FALCON trial

Badanie FALCON Study - Wczesna Ablacja Migotania Przedsionków u Pacjentów z Kardiomiopatią Przerostową jest badaniem IV fazy, zaprojektowanym jako badanie dwustopniowe: 1. obserwacyjne z interwencją diagnostyczną, 2. randomizowane kontrolowane z…

Czytaj dalejWczesna ablacja migotania przedsionków u pacjentów z kardiomiopatią przerostową – FALCON trial

Badanie kliniczne randomizowane, otwarte, oceniające skuteczność przeciwmiażdżycową wybranych leków przeciwcukrzycowych u chorych z chorobą wieńcową i stanem przedcukrzycowym. CASCADES trial.

Choroba wieńcowa jest najczęstszą pojedynczą przyczyną wszystkich zgonów w Polscei w krajach rozwiniętych. Według danych z 2019 r. liczba pacjentów z rozpoznaną chorobą wieńcową wynosiła w Polsce ponad 2,5 mln…

Czytaj dalejBadanie kliniczne randomizowane, otwarte, oceniające skuteczność przeciwmiażdżycową wybranych leków przeciwcukrzycowych u chorych z chorobą wieńcową i stanem przedcukrzycowym. CASCADES trial.

Kolejny projekt Narodowego Instytutu Kardiologii uzyskał dofinansowanie z Agencji Badań Medycznych

Narodowy Instytut Kardiologii otrzymał kolejne wsparcie z Agencji Badań Medycznych na realizację projektu na niekomercyjne badania kliniczne. W ramach wniosku aplikacyjnego pn. „Optymalna farmakoterapia w zabiegach strukturalnych z dostępu przez przegrodę…

Czytaj dalejKolejny projekt Narodowego Instytutu Kardiologii uzyskał dofinansowanie z Agencji Badań Medycznych

Projekt Narodowego Instytutu Kardiologii uzyskał dofinansowanie z Agencji Badań Medycznych

Projekt na realizację niekomercyjnego badania klinicznego Narodowego Instytutu Kardiologii pn. „Zastosowanie empagliflozyny u pacjentów z kardiomiopatią przerostową” otrzymał finansowanie z Agencji Badań Medycznych. W ostatnich dniach sfinalizowano umowę na realizację…

Czytaj dalejProjekt Narodowego Instytutu Kardiologii uzyskał dofinansowanie z Agencji Badań Medycznych

Narodowy Instytut Kardiologii w gronie laureatów konkursu ABM na utworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy znalazł się w gronie dziesięciu laureatów konkursu Agencji Badań Medycznych ogłoszonego w celu utworzenia sieci wyspecjalizowanych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych.

Czytaj dalejNarodowy Instytut Kardiologii w gronie laureatów konkursu ABM na utworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych