Narodowy Instytut Kardiologii otrzymał kolejne wsparcie z Agencji Badań Medycznych na realizację projektu na niekomercyjne badania kliniczne. W ramach wniosku aplikacyjnego pn. Optymalna farmakoterapia w zabiegach strukturalnych z dostępu przez przegrodę międzyprzedsionkową w perspektywie okołozabiegowej (STOP CLOT Trial) oraz średnioterminowej (SAFE LAAC Trial)”, którego Kierownikiem jest dr hab. n. med. Jerzy Pręgowski zostaną zarejestrowane dwa niekomercyjne badania kliniczne:

  1. Strategia optymalizacji antykoagulacji śródzabiegowej w zabiegach strukturalnych z dostępu przez przegrodę międzyprzedsionkową” (Badanie STOP CLOT)- Główny Badacz- dr hab. n. med. Jerzy Pręgowski. Badanie będzie realizowane we współpracy z pięcioma referencyjnymi ośrodkami kardiologicznymi w kraju.
  2. Optymalna terapia przeciwpłytkowa po przeznaczyniowym zamknięciu uszka lewego przedsionka (SAFE-LAAC). Randomizowane badanie porównawcze efektywności zdrowotnej – badanie pilotażowe. Główny Badacz- dr n. med. Radosław Pracoń. Badanie będzie realizowane we współpracy z sześcioma referencyjnymi ośrodkami kardiologicznymi w kraju.