Komercyjne badania kliniczne

IKARD - wiodący ośrodek w zakresie realizacji badań klinicznych kardiologicznych i kardiochirurgicznych

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy jest jednym z wiodących ośrodków w kraju w zakresie realizacji badań klinicznych kardiologicznych i kardiochirurgicznych. Instytut dysponuje zapleczem medycznym oraz wysoko wyspecjalizowaną kadrą medyczną posiadającą doświadczenie w realizacji badań klinicznych produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych. 

W latach 2001-2018 w Narodowym Instytucie Kardiologii zostało zarejestrowanych ok 300 badań klinicznych. Koordynacją badań w ośrodku zajmuje się Dział Badań Klinicznych. Warunkiem rozpoczęcia badania klinicznego w Narodowym Instytucie Kardiologii jest zawarcie umowy trójstronnej pomiędzy Narodowym Instytutem Kardiologii, Sponsorem (lub jego przedstawicielem) i Głównym Badaczem. 

Instytut dopuszcza możliwość negocjacji warunków umowy na wzorze przedstawionym przez Sponsora. Umowa zawierana jest w języku polskim lub w wersji dwujęzycznej. W przypadku wersji dwujęzycznej w sytuacjach spornych obowiązuje wersja polska. Zgodnie z obowiązującą w Narodowym Instytucie Kardiologii Standardową Procedurą Operacyjną, w celu rozpoczęcia rozmów dotyczących realizacji badania klinicznego. Sponsor przesyła do Działu Badań Klinicznych następujące dokumenty badania:

Ponadto, w celu podpisania umowy przez Dyrekcję Instytutu, Sponsor zobowiązany jest dostarczyć:

W związku z przeprowadzeniem procesu negocjacji warunków prowadzenia badania klinicznego Instytut pobiera od Sponsorów jednorazową opłatę administracyjną płatną po podpisaniu umowy na realizację badania klinicznego