Narodowy Instytut Kardiologii w gronie laureatów konkursu ABM na utworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy znalazł się w gronie dziesięciu laureatów konkursu Agencji Badań Medycznych ogłoszonego w celu utworzenia sieci wyspecjalizowanych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych.

Projekt o nazwie „Utworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Narodowego Instytutu Kardiologii funkcjonującego w modelu usług wspólnych, zapewniającego wsparcie komercyjnych i niekomercyjnych
badań klinicznych
” otrzymał ponad 10 mln PLN dofinansowania na stworzenie struktury wspierającej rozwój komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych.

Prezes Agencji Badań Medycznych dr n. med. Radosław Sierpiński wręczył na ręce prof. dr hab. n. med. Tomasza Hryniewieckiego – Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii symboliczny czek oraz podpisał umowę na realizację projektu rozpoczynając tym samym prace nad stworzeniem wyspecjalizowanego ośrodka o jednolitych standardach prowadzenia badań klinicznych.

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Narodowego Instytutu Kardiologii stanowić będzie punkt podstawowego kontaktu Sponsorów z ośrodkiem jak również będzie spełniało wszystkie standardy miejsca przyjaznego pacjentom. Ponadto Centrum wesprze wszystkie aktywności w ramach badań klinicznych takie jak aktywne poszukiwania sponsorów, opiniowania i negocjowanie umów, planowania i wdrażania niekomercyjnych badań klinicznych, obsługa prawno-księgowa badań oraz ich realizacja.

Dzięki wprowadzanym zmianom Narodowy Instytut Kardiologii przyczyni się do wzrostu znaczenia badań klinicznych oraz wzrostu potencjału naukowego krajowych instytucji medycznych.

Udostępnij post:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit