Pacjent w badaniach klinicznych

Cykl edukacyjny "Pacjent w badaniach"

Mając na uwadze troskę o komunikację z Pacjentami i ciągłe podnoszenie świadomości na temat badań klinicznych w społeczeństwie, Agencja Badań Medycznych zrealizowała film promujący serwis Pacjent w Badaniach Klinicznych. Głównymi adresatami spotu są obecni lub przyszli Pacjenci – potencjalni uczestnicy badań klinicznych oraz pracownicy służby zdrowia mający z nimi bezpośredni kontakt. Jego powstanie było możliwe dzięki owocnej współpracy z doświadczonymi Partnerami serwisu, którzy znają potrzeby najważniejszych beneficjentów systemu opieki zdrowotnej i na bieżąco dzielą się swoimi kompetencjami i aktualnymi spostrzeżeniami. Forma materiału umożliwia efektywne dotarcie do grupy docelowej, a planowane rozpowszechnienie m.in. w mediach społecznościowych oraz publikacje podczas seminariów i konferencji zapewnią odpowiednie zasięgi.

Promocja serwisu wynika z potrzeby krzewienia wiedzy na  temat badań klinicznych wśród pacjentów i ich rodzin. Sam serwis jest projektem o charakterze edukacyjnym, którego celem jest dostarczenie w przystępny dla odbiorcy sposób sprawdzonych, rzetelnych informacji oraz  obalanie popularnych mitów na temat badań klinicznych. Użytkownicy strony lub odwiedzający profil Pacjent w badaniach klinicznych na portalu Facebook, mają możliwość zapoznania się z najważniejszymi z punktu widzenia Pacjenta danymi dotyczącymi prowadzenia badań, specyfiką i korzyściami wynikającymi z udziału w badaniach czy ciekawostkami technologiczno-medycznymi.

Odtwórz wideo

Pacjent w badaniach

Skąd biorą się leki?

Dlaczego badania pacjentów są ważne?

Jak wziąć udział w badaniach klinicznych?

Gdzie znajdę niezbędne informacje?

Co to są badania kliniczne i czemu się je przeprowadza?

Co każdy Pacjent powinien wiedzieć zanim zdecyduje się na udział w badaniach klinicznych?

Jakie są potencjalne korzyści z przyjmowania badanego leku w stosunku do terapii dotychczas stosowanej?

W jaki sposób zapewnione jest bezpieczeństwo pacjentów?

Odtwórz wideo
Odtwórz wideo

Historie Pacjentów

Skąd dowiedzieli się o badaniu klinicznym?

Dlaczego zdecydowali się na udział w badaniu klinicznym?

Jakie były ich obawy przed podjęciem decyzji o udziale w badaniach?

Jakie są zobowiązania Pacjenta?

Czy można się wypisać z udziału w badaniach po podpisaniu Umowy?

Odczucia, rekomendacje, doświadczenia Pacjentów

Co Pacjentom dał udział w badaniach klinicznych?

Czy poleciliby osobom bliskim udział w badaniach klinicznych?

Dlaczego uważają, że warto dzielić się doświadczeniem związanym z badaniami klinicznymi?

Co by powiedzieli osobom, które rozważają udział w badaniach klinicznych?

Odtwórz wideo
Odtwórz wideo

Badacze o udziale w badaniach klinicznych

Jak wygląda przygotowanie do badania klinicznego?

Co się dzieje w przypadku przerwania badania?

Jak wygląda kontakt z badaczem?

Dlaczego warto wziąć udział w badaniu klinicznym?