POLCRIN

Polish Clinical Reasearch Infrastructure Network

POLCRIN (Polish Clinical Reasearch Infrastructure Network) to krajowa sieć ośrodków prowadzących badania kliniczne produktów leczniczych i wyrobów medycznych, będąca częścią ogólnoeuropejskiej sieci ECRIN – Europejska Sieć Infrastruktur Badań Klinicznych (ang. European Clinical Research Infrastructure Network).  Polska jako POLCRIN 23 sierpnia 2019r. oficjalnie dołączyła do sieci ECRIN ze statusem tzw. obserwatora. Agencja Badań Medycznych została instytucją reprezentującą nasz kraj w ECRIN. 

Aktualnie do sieci ECRIN należy dwanaście  krajów: dziewięć z nich posiada status członka (Czechy, Francja, Hiszpania, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Węgry, Włochy i Portugalia), a pozostałe trzy ma status obserwatora (Polska, Słowacja, Szwajcaria). Tym samym sieć ECRIN obejmuje obszar zamieszkały przez około 350 mln obywateli Europy.

Odtwórz wideo

Struktura POLCRIN

W dniu 6 lutego dr n. med. Radosław Sierpiński, p.o. Prezesa Agencji Badań Medycznych, wręczył powołania na stanowisko Reprezentanta Krajowego oraz jego zastępców w ramach jednostki POLCRIN.

Do Sieci powołany został prof. dr hab. n. med. Łukasza Szumowskiego jako Reprezentant Krajowy sieci POLCRIN. 

Jego zastępcami zostali:
– prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko (Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku)
– prof. dr hab. med. Jan Maciej Zaucha (Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego)

Koordynatorem Krajowym ds. Badań Pediatrycznych został dr n. med. Marek Migdał (Dyrektor Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie).

W sprawie wytycznych dotyczących włączenia ośrodka do Sieci POLCRIN należy skontaktować się z Korespondentem Europejskim.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie POLCRIN :  www.polcrin.abm.gov.pl

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy

Reprezentant ośrodka –prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski

Instytut „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Reprezentant ośrodka - dr n. med. Marek Migdał, Koordynator Krajowy ds. Badań Pediatrycznych

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Reprezentant ośrodka - prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko, Zastępca Reprezentanta Krajowego

Gdański Uniwersytet Medyczny

Reprezentant ośrodka - prof. dr hab. med. Jan Maciej Zaucha, Zastępca Reprezentanta Krajowego

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Reprezentant ośrodka - Ireneusz Staroń, Dyrektor Centrum Badań Klinicznych

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

Reprezentant ośrodka - dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

Reprezentant ośrodka - prof. dr hab. Marek Sanak