Projekty

serce i słuchawka medyczna

Sakubitryl/walsartan w zapobieganiu progresji choroby u pacjentów z arytmogenną kardiomiopatią prawej komory

ARNI-ARVC
Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory (ang. arrhythmogenic right ventricular
cardiomyopathy, ARVC) jest chorobą, która najczęściej ujawnia się u młodych, pozornie zdrowych osób dorosłych. Istotą choroby jest zastępowanie kardiomiocytów tkanką włóknistą i tłuszczową.
Jest to choroba rzadka, w większości przypadków uwarunkowana genetycznie. Na ten moment pacjenci leczeni są objawowo lekami antyarytmicznymi.

Przeczytaj więcej »

Wieloośrodkowe Polskie Badanie Stosowania Bromokryptyny w Kardiomiopatii Okołoporodowej

PolBroM-PPCM
Kardiomiopatia okołoporodowa (peripartum cardiomyopathy-PPCM) jest zagrażającą życiu chorobą z obniżoną funkcją skurczową lewej komory (LVEF) <45%, występującą pod koniec ciąży lub w pierwszych miesiącach po porodzie u kobiet bez wcześniejszej choroby serca. W Polsce brak jest dokładnych danych dotyczących PPCM. Około 50% pacjentek wraca do zdrowia, a u połowy niewydolność serca

Przeczytaj więcej »

Optymalna farmakoterapia u pacjentów poddawanych zabiegom strukturalnym w obrębie lewego przedsionka

STOP CLOT, SAFE LAAC I SAFE LAAC CKD
Wraz ze starzeniem się populacji polskiej rośnie zapotrzebowanie na przeznaczyniowe zabiegi strukturalne o udokumentowanej wartości w postaci wydłużenia życia i poprawy jego jakości. Do zabiegów tych należą procedury korekcji niedomykalności mitralnej (MitraClip) oraz zamknięcie uszka lewego przedsionka (LAAC) u chorych z migotaniem

Przeczytaj więcej »
badanie ciśnienia

Optymalna strategia postępowania u chorych z nieskutecznie leczonym nadciśnieniem tętniczym. OPTIMAL-HT

OPTIMAL-HT
Nadciśnienie tętnicze (NT) pozostaje najważniejszym modyfikowalnym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego. Na podstawie wyników badan NATPOL i WOBASZ szacuje się, że w Polsce jest 11 milionów chorych na NT. Nadciśnienie tętnicze stanowi też istotne obciążenie dla systemu ochrony zdrowia. Wytyczne ESC/ESH z 2018 roku kładą istotny nacisk na kontrolę ciśnienia

Przeczytaj więcej »