Rola ECRIN

Wsparcie ECRIN – przygotowanie wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

ECRIN – sieć wspierająca międzynarodowe badania kliniczne w Europie.

ECRIN (EUROPEAN CLINICAL RESEARCH INFRASTRUCTURE NETWORK) jest międzyrządową, międzynarodową organizacją non-profit, która wspiera badania kliniczne w Europie. Badania prowadzone na terenie wielu krajów pozwalają na zwiększenie możliwości dotarcia do Pacjentów, zasobów i wiedzy specjalistycznej a co za tym idzie , potencjalnie solidniejszy i dużo większy wpływ wyników badań na zdrowie publiczne. 

ECRIN koncentrując się na badaniach akademickich prowadzonych przez Badaczy zapewnia różnorodne usługi i narzędzia niezbędne do przeprowadzenia projektów, takie jak:

Rola ECRIN

Porady i informacje dla Badaczy i Sponsorów

ECRIN może pomóc Badaczom i Sponsorom z krajów członkowskich jak i krajów posiadających status obserwatora w przygotowaniu aplikacji o dofinansowanie z UE, niezależnie od poziomu doświadczenia z tego typu wnioskami. 

Zakres zaangażowania ECRIN w przygotowanie wniosku zależał będzie od jego roli. W razie potrzeby ECRIN może także udzielić informacji o rodzajach dostępnych funduszy europejskich i sposobach składania wniosków (strategia, terminy itd.).Kiedy Badacz czy Sponsor wybierze sposób w jaki chce sfinansować swój projekt może zwrócić się do ECRIN w celu uzyskania informacji i porad dotyczących:

Poniższa tabela pokazuje najbardziej optymalny podział zadań i organizację pracy przy opracowaniu aplikacji konkursowej. 

Rekomendacja: Kontakt z ECRIN
(przesłanie do Europejskiego Korespondenta
streszczenia projektu) na tym etapie